UBplus Nieuwsbrief #80 DigiZSM via Digipoort, Nieuwe uitzending bij faseovergang
View this email in your browser

UBplus Nieuwsbrief #80


DigiZSM via Digipoort in UBplus

In onze nieuwsbrief van Augustus 2016 hebben wij u laten weten dat de wijze van het ziekmelden vanaf 1 september 2016 anders verloopt. Omdat wij nog steeds vragen krijgen over de aanlevering van ziekmeldingen met de oude werkwijze vindt u onderstaand nogmaals de uitleg. Wij verzoeken u vriendelijk om de nieuwe werkwijze binnen uw organisatie te bespreken.

Vanaf versie 6.6 – 100 is in UBplus de mogelijkheid toegevoegd om DigiZSM berichten via de Digipoort* naar het UWV te verzenden. De oude methode is versturen via LoonSOM BAPI, maar deze mogelijkheid komt te vervallen per 01-09-2016. Dit omdat vanaf dat moment moet worden aangeleverd via WUZ, en LoonSOM BAPI ondersteunt deze aanlevermethodiek niet.Niet alleen het DigiZSM bericht, maar later ook de Loonaangifte zal via de Digipoort verzonden moeten gaan worden. Met UBplus proberen we nog in 2016 voor de Loonaangifte over te gaan naar de Digipoort (verplicht vanaf 01-03-2017).

De aanlevering via Digipoort is asynchroon, dat wil zeggen dat het retourbericht over de uiteindelijke verwerking niet direct bij inzenden wordt teruggegeven, maar later in een separaat retourbericht. Via een bij het verzenden van een aanmelding afgegeven unieke identificatie kunnen later berichten over de verwerking worden opgehaald.

Voordeel van verzenden via Digipoort is dat zowel het versturen als het ophalen van geheel in UBplus plaatsvindt; er is geen aanvullend programma nodig. Daarom is het resultaat ook in UBplus beschikbaar. Voor het verzenden maken wij gebruik van een portaal ontwikkeld door Accept Development BV, deze portal is gekoppeld (via HTTP) aan UBplus en aan de Digipoort. Via deze portal leveren wij aan en halen we retourberichten op. De noodzaak voor het hebben van eigen certificaten is daarmee komen te vervallen; wij maken gebruik van de certificaten van Accept. 

Verder voordeel is dat er geen specifieke klantinstellingen noodzakelijk zijn: gebruikersnamen en wachtwoorden zitten "ingebakken" in UBplus en de unieke identificaties worden automatisch door UBplus bepaald.

Klik hier voor verdere informatie over het gebruik in UBplus.  

 

Faseovergang = Nieuwe uitzending aanmaken

Onze supportdesk verneemt regelmatig dat gebruikers van UBplus, in geval van een faseovergang, de wijzigingen van fases in de bestaande uitzending aanbrengen. Dit geeft problemen bij correcties die betrekking hebben op periodes van voor de faseovergang. De correcties worden in dan uitgevoerd in de nieuwe fase ipv de fase waarin de originele berekening is gemaakt.

Om dit te voorkomen zal bij elke faseovergang, de oude uitzending moeten worden afgesloten en een nieuwe uitzending in een nieuwe fase moeten worden aangemaakt.     

Openingstijden Supportdesk:
ma                11:00u tot 12:00u
                      13:00u tot 17:00u         
di t/m vrij      09:00u tot 12:00u
                      13:00u tot 17:00u

Tel: 036-5387010
E-mail: support@uitzendsoftware.com


 
De UBplus Nieuwsbrief verschijnt maandelijks en wordt uitsluitend per e-mail verstuurd.

Oude nieuwsbrieven zijn terug te lezen op onze website: 
Link

Indien er tussentijds belangrijke nieuwe downloads of mededelingen zijn, zullen deze door middel van extra nieuwsbrieven worden aangekondigd. 

Reacties kunnen gestuurd worden naar: nieuwsbrief@uitzendsoftware.com
Copyright © 2016 Uitzendsoftware Diensten BV, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences