UBplus Nieuwsbrief | Update informatie
View this email in your browser

Update informatie

APG aangifte
Er is een wijziging aangebracht in de einddatum van loontijkdvak periode 13-2018 voor APG pensioen naar 31-12-2018 in versie 103 , waardoor periode 13 van de APG aangifte zonder problemen kan worden aangemaakt.
Voor 2019 zijn de standaard premies van APG pensioen nu ook beschikbaar voor CAO 1, 6, 17 en 92.
 

Sectorpremie
De controle op de sectorpremie is aangepast. Het is namelijk zo dat de sectorpremie voor 2019 voor enkele sectoren op 0% staat. Dit werd eerder niet als goed ervaren in UBplus. Vanaf versie 104 is het mogelijk om dit 0% in te voeren. 

Stappenplan
Naast dat het stappenplan beschikbaar is op de website via downloads: 
https://www.uitzendsoftware.com/nl/downloads is het stappenplan vanaf versie 102 ook toegevoegd aan UBplus. Dit stappenplan komt omhoog op het moment van opstarten van UBplus totdat de melding wordt uitgezet. 

Loonberekening met foutieve loonheffing
In versie 6.9 – 104 is een fout opgelost die optrad in 2019 t/m versie 6.9 – 103:
Bij loonberekeningen zonder toepassing van de loonheffingskorting (code = 0) werd de loonheffing tabel niet altijd goed berekend. Dit kon voorkomen bij loonberekeningen met de groene en witte tabel, speciaal bij lagere lonen.


Extra training
Op 15 januari 2019 wordt er een extra training Basis UBplus gegeven. Opgeven kan via support@uitzendsoftware.com tot vrijdagochtend 11 janauri 2019.

Handig om te weten...

  •  In UBplus bestaat de mogelijkheid in twee administratiejaren gelijktijdig te verlonen. Zie het item: loonberekeningen in meerdere jaren" uit de Help van UBplus
  • Het administratiejaar 2018 kan worden afgesloten via menu "Diversen", submenu "jaarafsluiting" item "afsluiten". Dit hoeft echter niet een definitieve afsluiting te betekenen. Met dezelfde optie kan het jaar weer worden ontsloten. Zie ook het item "jaarafsluiting" in de Help van UBplus.
  • De jaaropgaves voor de werknemers kunnen worden aangemaakt via menu "diversen", submenu "jaarafsluiting", item "jaaropgave werknemer".  


 

Openingstijden Supportdesk:
ma                11:00u tot 12:00u
                      13:00u tot 17:00u         
di t/m vrij      09:00u tot 12:00u
                      13:00u tot 17:00u

Tel: 036-5387010
E-mail: support@uitzendsoftware.com


 
De UBplus Nieuwsbrief verschijnt maandelijks en wordt uitsluitend per e-mail verstuurd.

Oude nieuwsbrieven zijn terug te lezen op onze website: 
Link

Indien er tussentijds belangrijke nieuwe downloads of mededelingen zijn, zullen deze door middel van extra nieuwsbrieven worden aangekondigd. 

Reacties kunnen gestuurd worden naar: nieuwsbrief@uitzendsoftware.com
Copyright © 2019 Uitzendsoftware Diensten BV, All rights reserved.
Uitzendsoftware Diensten BV is onderdeel van de HelloFlex group
unsubscribe from this list    update subscription preferences