UBplus Nieuwsbrief #79 | Digipoort | Nieuwe optie WAS-berekening | Nieuwe optie uitbetaling bovenwettelijk deel reservering vakantidagen | Toevoeging extra tariefregels in de uitzending | Vrije velden.
View this email in your browser

Nieuwsbrief #85

Overgang van LoonSOM BAPI naar Digipoort

In UBplus is de mogelijkheid toegevoegd om loonaangifte berichten via de Digipoort* naar de belastingdienst te verzenden. De oude methode is versturen via LoonSOM BAPI, maar deze mogelijkheid komt te vervallen per 01-03-2017. Dit omdat vanaf dat moment moet worden aangeleverd via digipoort, en LoonSOM BAPI ondersteunt deze aanlevermethodiek niet. 

Vanaf 01-03-2017 wordt de loonaangifte automatisch verstuurd via Digipoort.
U als klant hoeft hier geen verdere actie voor te ondernemen!


Niet alleen het loonaangifte bericht, maar eerder ook de Digizsm aangifte wordt via de Digipoort verzonden. De aanlevering via Digipoort is asynchroon, dat wil zeggen dat het retourbericht over de uiteindelijke verwerking niet direct bij inzenden wordt teruggegeven, maar later in een separaat retourbericht. Via een bij het verzenden van een aanmelding afgegeven unieke identificatie kunnen later berichten over de verwerking worden opgehaald.Voordeel van verzenden via Digipoort is dat zowel het versturen als het ophalen van retourberichten geheel in UBplus plaatsvindt; er is geen aanvullend programma nodig. Daarom is het resultaat ook in UBplus beschikbaar. Voor het verzenden maken wij gebruik van een portal ontwikkeld door Accept Development BV, deze portal is gekoppeld (via HTTPS) aan UBplus en aan de Digipoort. Via deze portal leveren wij aan en halen we retourberichten op. De noodzaak voor het hebben van eigen certificaten is daarmee vervallen; wij maken gebruik van de certificaten van Accept.

Verder voordeel is dat er geen specifieke klantinstellingen noodzakelijk zijn: gebruikersnamen en wachtwoorden zitten “ingebakken” in UBplus en unieke identificaties worden automatisch door UBplus bepaald.
 

* De Digipoort is een centrale voorziening waarmee overheden en bedrijven gemakkelijk en betrouwbaar gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Door Digipoort is communicatie mogelijk van het systeem van de ene organisatie naar het systeem van de andere organisatie.

Voor de werking van Digipoort en hoe u de aangifte verstuurt vanuit UBplus kunt u lezen in onze handleiding "Loonaangifte via de Digipooort in UBplus". Klik >>>hier<<< om het betreffende document te downloaden.

Nieuwe optie WAS-berekening

In versie 6.7 A 120 is een nieuwe functie voor de toepassing van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). In deze nieuwe versie is het mogelijk om bij een inkomstenvergoeding in te voeren dat een maximum inhouding percentage van het bruto minimum loon aan te geven dat deze inhouding verhoogt mag worden met het verschil tussen het werkelijk berekende netto loon en het door UBplus berekende Netto Equivalent van het Bruto Minimum Loon (NEBML). Deze functie kan worden gebruikt in gevallen waarin bijvoorbeeld een inhouding wordt verricht voor de huisvestingskosten en de werknemer een netto loon ontvangt wat hoger is dan het NEBML.

Deze toepassing is in te stellen op de volgende lokatie:

Bestand -> Systeemfuncties -> Onkosten vergoedingen -> "NAAM VERGOEDING"

 Nieuwe optie uitbetaling bovenwettelijk deel reservering vakantiedagen

Sinds dit jaar is het mogelijk in UBplus om per werknemer in te stellen dat alleen het bovenwettelijk deel van de reservering vakantiedagen (niet de reservering feestdagen/KV) uitbetaald wordt.


 

Toevoeging extra tariefregels in de uitzending

Wellicht is het u reeds opgevallen: Er zijn twee extra tariefregels toegevoegd aan het uitzendingenscherm.
Hierdoor is het minder snel nodig een nieuwe uitzending aan te maken voor een uurloon of tariefwijziging.
 


 

Tip: 'Vrije velden' biedt mogelijkheden

Deze 'Vrije velden' kunnen worden toegevoegd aan de basisgegevens van werknemers, klanten, contactpersonen, aanvragen en uitzendingen. Zie afbeelding.Met deze vrije velden heeft u de mogelijkheid om, voor u belangrijke informatie, die niet in de vaste velden van UBplus geplaatst kunnen worden, toch op te slaan.


Klik >>>hier<<< voor een uitleg voor het gebruik van 'Vrije velden'.   

 

Openingstijden Supportdesk:
ma                11:00u tot 12:00u
                      13:00u tot 17:00u         
di t/m vrij      09:00u tot 12:00u
                      13:00u tot 17:00u

Tel: 036-5387010
E-mail: support@uitzendsoftware.com


 
De UBplus Nieuwsbrief verschijnt maandelijks en wordt uitsluitend per e-mail verstuurd.

Oude nieuwsbrieven zijn terug te lezen op onze website: 
Link

Indien er tussentijds belangrijke nieuwe downloads of mededelingen zijn, zullen deze door middel van extra nieuwsbrieven worden aangekondigd. 

Reacties kunnen gestuurd worden naar: nieuwsbrief@uitzendsoftware.com
Copyright © 2017 Uitzendsoftware Diensten BV, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences