UBplus klant? Wij hebben onze website verhuisd naar ubplus.com. Klik hier om direct door te gaan.
uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
UBplus

Disclaimer

Website disclaimer:

Gebruik van de site van Uitzend Software Diensten B.V. is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende.

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Uitzend Software Diensten B.V. geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met Uitzend Software Diensten B.V. De garantie wordt wel geboden voor juistheid, volledigheid, actualiteit en kwaliteit van Uitzend Software Diensten b.v.
Gebruik website/schade
De Uitzend Software Diensten B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van Uitzend Software Diensten b.v.
Externe links
De website van de Uitzend Software Diensten B.V. bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. De Uitzend Software Diensten B.V. kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.
Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Uitzend Software Diensten b.v en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de Uitzend Software Diensten B.V. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitzend Software Diensten B.V.
E-mail disclaimer:

Uitzend Software Diensten B.V. Heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. Uitzend Software Diensten B.V. Aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mail bericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Uitzend Software Diensten B.V. U vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. Uitzend Software Diensten B.V. Wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden. Tevens wordt u verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Uitzend Software Diensten B.V. Aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.