UBplus Online Demo

Op deze pagina kunt u een aantal voorbeelden zien die het gebruik van UBplusOnline demonstreert. Klikt u op de link om het filmpje te downloaden.

1 - Introductie
Dit filmpje laat zien hoe UBplus en UBplusOnline worden geconfigureerd voor het eerste gebruik. Eerst wordt de koppeling in UBplus ingesteld. Daarna kan UBplusOnline worden gebruikt.
Link naar filmpje Introductie

2 - Plaatsingen koppelen en synchroniseren met UBplusOnline
Dit fragment demonstreert hoe plaatsingen bij een klant worden gekoppeld met UBplusOnline. Ook wordt getoond hoe de relevante gegevens van werknemers, klanten en plaatsingen in UBplusOnline terechtkomen.
Link naar filmpje Koppelen en Synchroniseren

3 - Tarieven en vergoedingen
Dit fragment laat zien hoe een vergoeding en een tarief van de plaatsing wordt aangepast en wordt gesynchroniseerd met UBplusOnline. Tarieven en vergoedingen en de wijzigen hierop, worden rechtstreeks door UBplusOnline overgenomen.
Link naar filmpje Tarieven en Vergoedingen

4 - Invullen urenbriefje
Dit filmpje laat zien hoe een urenbriefje wordt ingevuld door de werknemer. De uren en vergoedingen worden ingevuld en het urenbriefje wordt aangeboden aan de inlener (opdrachtgever).
Link naar filmpje Invullen urenbriefje

5 - Aanpassen en goedkeuren van het urenbriefje
Het urenbriefje dat door de werknemer is ingevuld en aangeboden wordt in dit filmpje aangepast en geaccordeerd door de inlener. De mogelijkheid dat een inlener het urenbriefje aanpast nadat het is aangeboden, is een configuratie optie van UBplusOnline.
Link naar filmpje Aanpassen en Goedkeuren urenbriefje

6 - Bekijken van het geaccordeerde urenbriefje
Dit filmpje laat zien dat de werknemer een zogenaamde notificatie krijgt over het feit dat het door hem aangeboden urenbriefje is goedgekeurd door de inlener. De werknemer logt in en ziet de wijzigingen die zijn aangebracht in zijn urenbriefje.
Link naar filmpje Geaccordeerde urenbriefje

7 - Importeren  van de geaccordeerde urenbriefjes door UBplus
Nu het urenbriefje is goedgekeurd door de inlener, staat het gereed om door UBplus te worden geimporteerd. Het urenbriefje wordt in UBplus geimporteerd en kan worden verwerkt. Dit wordt in dit filmpje gedemonstreerd.
Link naar filmpje Importeren geaccordeerde urenbriefjes

8 - Correcties van verwerkte urenbriefjes vanuit UBplusOnline
Het urenbriefje is al geimporteerd in verwerkt in UBplus. Toch wil de consulent (beheerder) een wijziging doorvoeren. Dit leidt tot een automatische correctie van de uren. Dit filmpje laat zien hoe deze eenvoudige stappen eruit zien.
Link naar filmpje Correcties van verwerkte urenbriefjes

Nieuws

Getoond: 1-5 van 85 resultaten.