uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
UBplus
UBplus Updates UBplus Updates februari 2020

UBplus Updates februari 2020

In de nieuwsbrief van december 2019 is aangegeven dat de update met loonaangifte 7.0 – A voor 2020 gereed zou staan op 27 januari 2020. Vanwege enkele wijzigingen die nog moeten worden doorgevoerd, zal de release van deze update worden verplaatst naar maandag 10 februari 2020.

Lees verder Meer nieuwe functies Lees verder Meer nieuwe functies

UBplus Updates februari 2020

In deze nieuwsbrief lees je meer over de volgende punten:
– loonaangifte 2020
– UBplus update versie 7.0 -103

Loonaangifte 2020

In de nieuwsbrief van december 2019 is aangegeven dat de update met loonaangifte 7.0 – A voor 2020 gereed zou staan op 27 januari 2020. Vanwege enkele wijzigingen die nog moeten worden doorgevoerd, zal de release van deze update worden verplaatst naar maandag 10 februari 2020.

Het kan zijn dat een premie WW-Awf moet worden herberekend. Het herberekenen vindt plaats indien UBplus een onjuiste WW-premie heeft toegepast en dit bij de loonaangifte gecorrigeerd kan worden. Dit kan voorkomen bij < 21 jaar en minder/meer dan 48/52 uren in het tijdvak.
Het herberekenen van de premie WW-Awf laag naar hoog (of v.v.) zal automatisch worden uitgevoerd. In dat geval krijgt de UBplus gebruiker hier een melding van. Ook is er achteraf een overzicht beschikbaar, waarin is opgenomen welke premies zijn herberekend.

Herberekening is van toepassing op de volgende situaties:
– De loonstrook die moet worden aangepast is nog niet geëxporteerd naar de financiële administratie; de bestaande loonstrook wordt aangepast.
– De loonstrook is reeds geëxporteerd naar de financiële administratie; er wordt een nieuwe berekening gemaakt. In het archief wordt een extra regel toegevoegd, maar er is geen loonstrook. Ook volgt er een extra regel in de loonstaat.

Deze herberekening betreft niet de herziening van de WW-Awf premie die soms noodzakelijk is. Herziening wordt in de loop van 2020 toegevoegd. Herziening kan voorkomen als achteraf de in principe juist toegepaste lage WW-premie toch gecorrigeerd moet worden naar een hoge premie. Er zijn twee situaties waarin dit kan voorkomen; zie hiervoor de nieuwsbrief loonheffingen vanaf pagina 7.

UBplus update versie 7.0 – 103

In deze UBplus update zijn een aantal belangrijke veranderingen meegenomen:
– default waarde uitzending invoerveld “contract betreft oproepovereenkomst” is toegevoegd aan administratie basisgegevens, tab Defaults;
– default waarde uitzending contracturen is toegevoegd aan administratie basisgegevens, tab Loon;
indicatie oproep.
– Indicatie “opr.” toegevoegd aan loonstrook bij “Contract:” voor oproepovereenkomsten

In de basis administratiegegevens kan worden ingesteld welke default-waardes worden ingevuld bij het aanmaken van een nieuwe uitzending, waaronder nu ook de waarde van de vinkjes in het tabblad Loonaangifte in de uitzending.

Tevens kan er in de basis administratiegegevens, op het tabblad Loon, algemeen een default-waarde worden ingevuld met betrekking tot het aantal contracturen.

Let op: In de komende maanden gaan we de Proforma functionaliteit nog verder uitbreiden, zodat ook een juiste kostprijs vooraf berekend kan worden. Dit maakt het voor de intermediair beter mogelijk om tarieven, marges en kosten zo nauwkeurig mogelijk op elkaar af te stemmen.

Op de loonstrook wordt er nu naast het contracttype BT of OT en het aantal contracturen ook de indicatie betreffende oproep meegenomen (indien van toepassing). Dit is als volgt zichtbaar:

Heb je vragen over de nieuwsbrief, neem dan gerust contact op met onze Support afdeling. Je kunt alle UBplus Updates ook op onze website teruglezen!