uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
UBplus
UBplus Updates UBplus Updates januari 2020

UBplus Updates januari 2020

In deze nieuwsbrief gaan we nader in op de Wet arbeidsmarkt in balans en de wijzigingen die hiervoor in UBplus worden toegepast, release data 2020 en afwijkende support desk tijden in December en Januari.

Lees verder Meer nieuwe functies Lees verder Meer nieuwe functies

UBplus Updates januari 2020

In deze eerste nieuwsbrief van dit nieuwe jaar lees je meer over de volgende punten:
– Maximum premiedagloon
– Vakantiewerker wachtdagcompensatie
– Vinkje contract onbepaalde tijd
– ZWA premieaanpassing
– WW hoog/laag herhaling
– Urenbriefjes 2020 UBplusOnline

Maximum premiedagloon
Naar aanleiding van onduidelijkheid met betrekking tot het premiedagloon hierbij een nadere toelichting hierop. Het maximum jaarloon is € 57.232,-. Per dag is dat 57.232 / 260 = € 220,12 (afgerond). Voor het cumuleren gebruikt UBplus echter altijd niet afgeronde waarden. Dus:
– maximum maandloon = 57.232 / 12
– maximum 4-weken-loon = 57.232 / 13
– maximum weekloon = 57.232 / 52
– maximum dagloon = 57.232 / 260

Met het premiedagloon dat in de premiegegevens van UBplus staat, wordt dan ook niet gerekend. In plaats daarvan wordt er gerekend met het maximum jaarloon van € 57.232,-. Het maximum premieloon voor 4-weken is niet gelijk aan maximum premieloon per dag x 20. Dit komt dus doordat met niet-afgeronde waarden gerekend wordt / moet worden. Onderstaande tabel komt uit een officiële publicatie van de Belastingdienst.

Vakantiewerker wachtdagcompensatie
In de eerste versie van UBplus 7.0 is er een foutief percentage automatisch ingevuld bij de premieregels ABU – Reserveringen – Voor vakantiewerkers – Wachtdagcompensatie. Dit percentage dient op 0 te staan voor zowel ABU als NBBU. Dit is opgelost vanaf versie 7.0 – 101. Indien de premies hiervoor al zijn ingevoerd, zal dit percentage handmatig op 0 moeten worden gezet voor ABU klanten in de IA en IIA regels.

Vinkje contract onbepaalde tijd
Het vinkje bij “Contract voor onbepaalde tijd” – in de Uitzending basisgegevens onder tab Loonaangifte – wordt indien aangevinkt enkel opgeslagen in combinatie met fase C / 3,4 en fase D / 5. Indien een andere fase is toegepast, zal het vinkje niet aan blijven staan.

ZWA premieaanpassing
De ZWA premie is niet automatisch correct ingevuld in de eerste versie van 2020 aangezien de premies nog niet bekend waren. In versie 7.0 – 102 zijn de juiste premies meegenomen voor de ABU. De ZWA premies voor de NBBU zijn niet meegenomen aangezien deze nog niet bekend zijn. Indien de premies al zijn ingevuld, zal de ZWA handmatig moeten worden aangepast. Let op: de premies zijn een indicatie en kunnen afwijken indien men verzekerd is voor de aanvullende ziektewet.

Alle 2020 premies zijn toegevoegd in UBplus Help onder Premies 2020. Deze zullen ook toegevoegd worden aan de website onder Downloads.

WW-Awf hoge lage premie herhaling
In de Uitzending basisgegevens – tab Loonaangifte zijn de opties toegevoegd voor de toepassing van de WW-awf premie.

WW-Awf lage premie wordt toegepast indien een van onderstaande situaties van toepassing is:
– bij uitzending contractgegevens J/J/N is ingevuld
– aard arbeidsverhouding is code 83
– de groene tabel is toegepast
– inkomenscode loonaangifte 31 of 40 is toegepast (werkgever is ERD uitvoerder, loon is een uitkering)
– de werknemer is jonger dan 21 en het aantal verloonde uren in aangiftetijdvak is maximaal 48 bij 4-weken aangifte en maximaal 52 bij maandaangifte

Indien in de uitzending J/J/N is ingevoerd, wordt WW-Awf lage premie toegepast. Oftewel, indien slechts één van de vinkjes aan staat of de vinkjes zijn in een andere volgorde aangevinkt, zal WW-Awf hoge premie worden toegepast.
De vinkjes zullen altijd op de goede manier moeten worden aangevinkt omdat deze gegevens ook worden meegestuurd in de loonaangifte. Een overzicht van hoe de vinkjes zijn ingevuld, is te maken via Overzicht – Uitzendingen – Werknemer – kolom Contract type/schrift arbov/oproep overeenk.

Urenbriefjes 2020 UBplusOnline
Het kan zijn dat er geen te accorderen urenbriefjes zichtbaar zijn in UBplusOnline, terwijl deze er wel degelijk zouden moeten zijn. De oplossing hiervoor is om het filter aan te passen naar het juiste administratiejaar, oftewel administratiejaar 2020 of meerdere jaren 2019 t/m 2020. Zie onderstaande afbeelding:

Wijziging telefoonnummer
Zoals reeds aangegeven in onze vorige nieuwsbrief is het gebruikelijke UBplus nummer 036 538 70 10 vanaf 1 januari 2020 niet meer bereikbaar. Je kunt UBplus nu enkel bereiken via 035 646 44 04 (kies vervolgens voor optie 3).

Je kunt alle UBplus Updates ook op onze website teruglezen!