uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
UBplus
UBplus Updates LKV aanpassingen in UBplus 6.9 – 119

UBplus Updates - maart 2019

LKV aanpassingen in UBplus 6.9 - 119

Op het moment dat in de huidige UBplus een LoonKostenVoordeel (LKV) periode wordt ingevoerd of aangepast met terugwerkende kracht en de reeds gemaakte loonstroken over de LKV periode niet worden herberekend, kan het zijn dat de LKV aanpassing niet wordt meegenomen in de Loonaangifte. Het gevolg is dat er dan verschillen ontstaan tussen wat UBplus weergeeft (overzicht in UBplus neemt aanpassing wel mee) en wat de Belastingdienst berekent.

Op het moment dat in de huidige UBplus een LoonKostenVoordeel (LKV) periode wordt ingevoerd of aangepast met terugwerkende kracht en de reeds gemaakte loonstroken over de LKV periode niet worden herberekend, kan het zijn dat de LKV aanpassing niet wordt meegenomen in de Loonaangifte. Het gevolg is dat er dan verschillen ontstaan tussen wat UBplus weergeeft (overzicht in UBplus neemt aanpassing wel mee) en wat de Belastingdienst berekent.

Lees verder Meer nieuwe functies Lees verder Meer nieuwe functies

Op het moment dat in de huidige UBplus een LoonKostenVoordeel (LKV) periode wordt ingevoerd of aangepast met terugwerkende kracht en de reeds gemaakte loonstroken over de LKV periode niet worden herberekend, kan het zijn dat de LKV aanpassing niet wordt meegenomen in de Loonaangifte. Het gevolg is dat er dan verschillen ontstaan tussen wat UBplus weergeeft (overzicht in UBplus neemt aanpassing wel mee) en wat de Belastingdienst berekent.

Dit is aangepast in UBplus versie 6.9 – 119. Deze versie staat  gereed voor download. In deze versie zit een optie dat voor alle werknemers met LKV in 2019 automatisch Loonaangifte correctieregels worden gemaakt voor alle reeds aangegeven perioden. Eventuele correcties die moeten worden uitgevoerd voor 2019 vinden dus automatisch plaats.
Als je met deze nieuwe UBplus versie een LKV periode invoert of aanpast, worden automatisch Loonaangifte correctieregels gemaakt voor alle perioden die reeds zijn opgenomen in de Loonaangifte voor de betreffende werknemer.

Voor 2018 is de laatste Loonaangifte reeds ingediend, wat betekent dat aanpassingen moeten worden doorgegeven via een 99 aangifte. In versie 6.9 – 119 is een optie toegevoegd om voor alle werknemers met LKV automatisch een correctieregel klaar te zetten. Indien er  afwijkingen zijn geconstateerd tussen de LKV die de Belastingdienst voor 2018 heeft berekend en wat er in UBplus staat, dienen onderstaande stappen te worden doorlopen:

stap 1: installeer UBplus versie 6.9 – 119
stap 2: ga naar menu Diversen > Loonaangifte > Correcties
stap 3: selecteer de correcties voor het jaar 2018 en klik vervolgens op het refresh-icoon
stap 4: klik tot slot op ‘Ja’ voer een 99-aangifte uit

Let op! Een correctie van de LKV over 2018 moet in principe voor 1 mei 2019 plaatsvinden!

Florys Flexevent 2019

Op donderdag 18 april 2019 vindt het Florys Flexevent plaats. Tijdens dit event wordt ingegaan op de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Daarnaast zal Jochem Eerden van de HelloFlex group meer vertellen over de FlexService backoffice software en de HelloFlex sourcing management tools. Ga voor meer informatie naar: https://www.florys.nl/flexpertise/florys-flexevent-2019