uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
UBplus
UBplus Updates Loonaangifte 2020 in UBplus

Loonaangifte 2020 in UBplus

In deze nieuwsbrief lees je meer over de wijzigingen omtrent loonaangifte in 2020 en de mogelijke foutmeldingen die ontstaan bij het aanmaken van de aangifte.

Lees verder Meer nieuwe functies Lees verder Meer nieuwe functies

Loonaangifte 2020

Op 10 februari is UBplus versie 7.0 – A klaar gezet voor download. In deze update is de loonaangifte voor 2020 meegenomen. Er zijn een aantal wijzigingen waar rekening mee moet worden gehouden en waarbij, indien niet goed toegepast of niet ingevuld, fouten kunnen ontstaan die moeten worden opgelost.

In de loonaangifte 2020 dient de “code aard einde arbeidsovereenkomst” meegestuurd te worden. Deze code moet standaard worden opgegeven bij de dienstbetrekking:
In plaats van in de dienstbetrekking in de administratie basisgegevens op te geven, kan dit ook worden opgegeven bij de uitzending (zie de afbeelding hieronder). Het invoerveld “Reden einde dienstverband” is verwijderd in de uitzending (maar in vorige versies is dit nog wel zichtbaar). In het controleoverzicht voor de loonaangifte is “Code reden einde arbeidsovereenkomst niet opgegeven” toegevoegd om een fout op te lossen. De reden voer je in voordat de aangifte kan worden aangemaakt.

In de loonaangifte vanaf 2020 zijn specifieke velden opgenomen voor WW-Awf grondslag en premie. Dit is gesplitst in laag/hoog herzien, zowel in de collectieve als in de nominatieve werknemergegevens. Daarnaast zijn de volgende indicaties toegevoegd aan de nominatieve gegevens:
– indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J/N
– indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst J/N
– indicatie oproepovereenkomst J/N
– indicatie jaarurennorm J/N

Voor de gesplitste WW-Awf velden geldt dat per werknemer, per aangiftetijdvak (dus niet verloningstijdvak) slechts één van de bovenstaande indicaties mag worden opgegeven. Hiervoor is in het controleoverzicht voor de loonaangifte de WW-Awf premie laag/hoog in één aangiftetijdvak toegevoegd. Indien er een fout wordt gevonden, moeten de loonberekeningen zodanig worden herberekend dat de fout niet meer voorkomt.

De lage WW-Awf premie mag worden toegepast bij werknemers met een leeftijd < 21 jaar als het aantal uren per aangiftetijdvak maximaal 48 (4-weken aangifte) dan wel 52 (maandaangifte) uren is. Voor het toepassen van de laag/hoog premie maakt UBplus bij de loonberekening een inschatting. Bij de loonaangifte wordt de toegepaste laag/hoog premie gecontroleerd en automatisch herberekend, zoals je in onderstaande afbeelding kunt zien.

Met deze standaard instelling worden veel combinaties van lage en hoge premie aangepast en opgelost. Echter komen er situaties voor waarbij de gebruiker zelf de fout dient op te lossen (na aanpassingen in de werknemer- en/of uitzendinggegevens) via een herberekening.

Voorbeeld van een combinatie laag + hoog premie die door de gebruiker moet worden opgelost:
Het toepassen van arbeidsovereenkomst OT en BT in hetzelfde aangiftetijdvak

Voor de indicaties “arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd”, “schriftelijke arbeidsovereenkomst” en “oproepovereenkomst” geldt dat ze gedurende het aangiftetijdvak niet gewijzigd mogen worden. Voor de loonaangifte is de controle “Meerdere combinaties Arb.Ov./Schrift/Oproep” in één aangiftetijdvak toegevoegd. Als deze als foutief wordt aangemerkt, moeten de loonberekeningen zodanig worden herberekend dat de fout niet meer voorkomt. Om herberekeningen te beperken, kun je in het loonarchief de button ‘Wijzig” in de “Instellingen voor schriftelijke arbeidsovereenkomst en oproepovereenkomst” gebruiken.

Vanaf 2020 is het verplicht om het aantal contracturen aan te leveren in de loonaangifte. Deze verplichting geldt niet bij oproepovereenkomsten. Hiervoor is in het controleoverzicht voor de loonaangifte “Aantal contracturen niet opgegeven” toegevoegd. Als een fout optreedt, kan het aantal contracturen in de uitzending (of in de loonberekening werknemergegevens) worden aangepast.

Vanaf 2020 is het bij payroll overeenkomsten verplicht om de CAO van de inlenende partij aan te leveren in de loonaangifte. Indien bij de klant waar de flexwerker is uitgezonden de CAO niet is opgenomen, volgt in het controleoverzicht voor de loonaangifte de foutmelding “CAO bij de Klant niet opgegeven”. De juiste CAO toevoegen lost dit probleem op.

Heb je vragen over de nieuwsbrief, neem dan gerust contact op met onze Support afdeling. Je kunt alle UBplus Updates ook op onze website teruglezen!