uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
UBplus
UBplus Updates Nieuwsbrief December 2019

Nieuwsbrief December 2019

In deze nieuwsbrief gaan we nader in op de volgende punten:
– Aanvulling WAB
– Stappenplan 2019-2020
– Wijziging Instellingen uitruil pensioen
– Wijziging telefoonnummer per 1 januari
– Openingstijden tijdens de feestdagen

Lees verder Meer nieuwe functies Lees verder Meer nieuwe functies

Aanvulling op WAB nieuwsbrief November

In de uitzending basisgegevens is het invoerveld “Soort contract” met keuze “Bepaalde /Onbepaalde tijd” omgezet naar een check box. “Contract met schriftelijke arbeidsovereenkomst” is een nieuw invoerveld. Dit veld wordt met de 2020 omzetting altijd automatisch op “ja” gezet. “Contract betreft oproepovereenkomst” is een nieuw invoerveld waarbij de waarde altijd dient te worden bepaald door de gebruiker.

Er is vanaf UBplus versie 6.9 – 141 een optie om dit in een overzicht terug te vinden, zodat in een oogopslag te zien is bij wie de vinkjes aan staan of niet. Dit overzicht is terug te vinden via Overzicht > Uitzendingen > Werknemer.

Toepassing lage WW

Lage WW wordt toegepast indien:

– Uitzending contactgegevens is J/J/N ingevuld (zie voorafgaande schermafbeelding),
– of aard arbeidsverhouding is code 83,
– of de groene tabel is toegepast,
– of inkomenscode loonaangifte 31 of 40 is toegepast (werkgever is ERD uitvoerder, loon is een uitkering),
– of de werknemer is jonger dan 21 en aantal verloonde uren in aangiftetijdvak is maximaal 48 bij 4-weken aangifte en maximaal 52 bij maandaangifte.

Nieuw op loonstrook

– Contract: BT = Bepaalde tijd, OT = Onbepaalde tijd + aantal contracturen volgens invulling in de uitzending
– Achter de loonheffingskorting kan naast NL/LK/DL ook BE (België) worden afgebeeld
– WW kan zijn: N (nee), H (hoog) of L (laag)

Contracturen per week

I.v.m. de specifieke voorwaarden voor het invullen, is naast het invoerveld “Normale uren per week” ook het veld “Contracturen per week” toegevoegd in de uitzending basisgegevens, tab “werktijden”. Voor alle bestaande uitzendingen is hierin automatisch de waarde van de normale uren per week ingevoerd. Voor nieuwe uitzendingen moet de gebruiker de waarde zelf bepalen en invoeren. Met de waarde worden geen berekeningen in UBplus uitgevoerd, de waarde wordt wel opgenomen in de loonaangifte.
De waarde van de contracturen is terug te vinden in Overzicht > Uitzendingen > Werknemer > kolom contracturen.

Vanaf deze week is de extra informatie over de WAB ook terug te vinden op onze website onder het kopje Downloads.

Stappenplan 2019-2020

Het stappenplan om 2020 in te richten, is vanaf deze week ook terug te vinden op de website onder Downloads > Stappenplannen. Het stappenplan zal ook zichtbaar worden bij het opstarten van UBplus vanaf versie 7.0, welke op 26-12-2019 gereed is voor download.

Wijziging Instellingen pensioen uitruil

Over het uitgeruilde deel van het loon vindt, voor zover van toepassing, pensioenopbouw plaats. Dit is een wijziging in de ABU/NBBU CAO per 30-12-2019.
Dit is in UBplus in te regelen via een optie in de vergoeding basisgegevens.
Onderstaande optie moet UIT staan. Als deze optie namelijk aan staat wordt de pensioengrondslag verlaagd, en dat moet niet (meer).

Wijziging telefoonnummer

Het gebruikelijke nummer 036 538 70 10 zal vanaf 1 januari 2020 niet meer bereikbaar zijn. UBplus is vanaf dat moment enkel bereikbaar via 035 646 44 04 (kies vervolgens voor optie 3).

Openingstijden feestdagen

Op 25 en 26 december 2019 en op 1 januari 2020 zijn we gesloten. Op 24 en 31 december sluit de Support desk om 15:00 uur.

Namens het gehele team UBplus wensen wij iedereen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar!