uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
UBplus
UBplus Updates Nieuwsbrief November 2019

Nieuwsbrief November 2019

In deze nieuwsbrief gaan we nader in op de Wet arbeidsmarkt in balans en de wijzigingen die hiervoor in UBplus worden toegepast, release data 2020 en afwijkende support desk tijden in December en Januari.

Lees verder Meer nieuwe functies Lees verder Meer nieuwe functies

Wet arbeidsmarkt in balans

De invoering van de WAB brengt de volgende veranderingen met zich mee:

Vast contract: lage WW premie / flexcontract: hoge WW premie
Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt om werknemers een vast contract te geven. Werkgevers betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment.

Deze verandering geeft een grote aanpassing in UBplus:

In de premies is de WW laag en hoog toegevoegd.
Daarnaast zijn er checkbox opties toegevoegd aan de uitzending om de juiste toepassing te kunnen gebruiken:

Het invoerveld “soort contract” met de keuze bepaalde/onbepaalde tijd is omgezet naar een checkbox.
De lage WW premie wordt toegepast indien:

 • Uitzending contractgegevens is ingevuld als J/J/N (zie schermafbeelding 2)
 • Of aard arbeidsverhouding is 83 (zie schermafbeelding 3)
 • Of de werkgever is ERD
 • Of de groene tabel is toegepast
 • Of inkomenscode loonaangifte 31 of 40 is toegepast (loon is een uitkering)
 • Of de werknemer is jonger dan 21 en aantal verloonde uren in het aangiftetijdvak is maximaal 48 bij 4-weken aangifte en maximaal 52 bij maandaangifte.

Voor het toepassen van het urencriterium wordt bij de verloning een inschatting gemaakt welke premie (laag/hoog) moet worden toegepast. Bij de loonaangifte wordt hiervoor automatisch indien nodig een herberekening gemaakt. Dus van hoog naar laag of vice versa.

Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond
Er wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer. Er worden in UBplus hiervoor geen aanpassingen gemaakt.

Transitievergoeding vanaf 1e werkdag
De werknemer heeft recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Ook de berekening van de transitievergoeding verandert. Er worden hiervoor geen aanpassingen gemaakt in UBplus en er komt geen automatische berekening. Overzicht lonen > Transitievergoeding blijft de basis voor het berekenen van de vergoeding. De transitievergoeding moet dus nog steeds zelf worden bepaald door de klant. De vergoeding kan verloond worden door middel van een vergoeding die handmatig moet worden ingevoerd. Hiervoor kunnen de online handleidingen worden gebruikt.

Ketenregeling (3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar)
Vanaf 2020 kunnen de werkgever en de werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december 2019 is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan. Ook kan de tussenpoos (tijd tussen contracten) bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Tevens wordt vanaf 2020 in de wet een uitzondering opgenomen dat invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis kunnen blijven invallen voor zieke leerkrachten. Die hoeft niet meer in de cao te staan. Er worden hiervoor geen aanpassingen gemaakt in UBplus.

Payrollwerknemer (gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden)
Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Er worden hiervoor geen aanpassingen gemaakt in UBplus. Vanaf 2021 krijgen payrollkrachten recht op een goede pensioenregeling.

Oproepwerknemers (minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na 12 maanden)
Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moet de werkgever een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren of het huidige contract aanpassen met een vast aantal uren.
Er zal in UBplus een overzicht worden gemaakt om makkelijk in te zien wanneer een oproepkracht 12 maanden in dienst is. Dit zal gekoppeld worden aan zowel de uitzending (indicatie oproepkracht) en de contracten van de werknemer ingericht in de basis gegevens > fase > periode ½.
Dit overzicht is begin 2020 beschikbaar. Voor nu kan het overzicht > werknemers > fase contractduur worden gebruikt om in ieder geval de contractduur te kunnen inzien.

Aanpassingen die er nog aankomen:

 • Indicaties op loonstrook: Op de loonstrook zal een indicatie komen of het een tijdelijk of vast contract betreft, daarnaast zal de premie WW hoog/laag indicatie ook zichtbaar worden.
 • De nieuwe velden met betrekking tot de WAB worden ook toegevoegd aan de formulieren en sjablonen velden
 • Overzicht oproepkracht 12 maanden in dienst
 • Loonaangifte aanpassingen WAB

Release Data 2020
Voor UBplus 6.9 worden de volgende versies gereleaset voor 2020:

 • UBplus 6.9 met jaar 2020 beschikbaar in test-administraties – reeds beschikbaar vanaf versie 139
 • UBplus 7.0 met jaar 2020 is beschikbaar op donderdagavond 26-12-2019 in alle administraties
 • UBplus 7.0 A– met de loonaangifte voor 2020 is beschikbaar op maandag 27-01-2020.

Ons gebruikelijke stappenplan voor de inrichting van 2020 zal later beschikbaar komen en op de website als download beschikbaar zijn.

Aangepaste openingstijden Support Desk December/Januari

5 december – vanaf 15:00 gesloten
24 december – vanaf 15:00 gesloten
25 + 26 december – gesloten
31 december – vanaf 15:00 gesloten
01 januari – gesloten