uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
UBplus
UBplus Updates Release data en wijzigingen

Loonaangifte 2019

Loonaangifte 2019 en ID-Checker

Deze zijn reeds in de nieuwsbrief van oktober vermeld, echter, hierbij nogmaals ter verduidelijking.
Voor de huidige UBplus zullen in de komende weken de volgende versies gereleased worden:

  • Woensdag 12-12-2018: UBplus 6.8 met jaar 2019 beschikbaar in test-administraties (reeds beschikbaar in versie 164)
  • Woensdag 26-12-2018: UBplus 6.9 met jaar 2019 beschikbaar in alle administraties
  • Maandag 28-01-2019: UBplus 6.9 – A met de Loonaangifte voor 2019

Deze zijn reeds in de nieuwsbrief van oktober vermeld, echter, hierbij nogmaals ter verduidelijking.
Voor de huidige UBplus zullen in de komende weken de volgende versies gereleased worden:

  • Woensdag 12-12-2018: UBplus 6.8 met jaar 2019 beschikbaar in test-administraties (reeds beschikbaar in versie 164)
  • Woensdag 26-12-2018: UBplus 6.9 met jaar 2019 beschikbaar in alle administraties
  • Maandag 28-01-2019: UBplus 6.9 – A met de Loonaangifte voor 2019
Lees verder Lees verder

In de UBplus 6.8 – 164 versie van 12-12-2018 is het mogelijk om de premies van 2019 in een testadministratie te gebruiken voor de bepaling van uw tarieven voor 2019.
Vanaf UBplus 6.9 versie van 26-12-2018 zijn de premies 2019 toe te voegen in alle administraties (na aanmaken nieuw administratiejaar).
Versie 6.9 – A zal eind januari gereleased worden met de mogelijkheid om de Loonaangifte te doen.

StiPP franchise en max. uurloon zijn nog niet definitief; schattingen ABU zijn wel al opgenomen.
Ook APG premies voor 2019 zijn nog niet bekend en dus niet opgenomen in versie 164.

Kalenderdag 31-12-2018

De kalenderdag 31-12-2018 valt in week 1 van 2019, derhalve zal deze dag ook meegaan in de loonaangifte van tijdvak 1 van 2019. Dit is ook van toepassing op de export loonjournaalposten.

Belangrijkste wijzigingen 2019

Op dit moment zijn de volgende wijzigingen bekend en deze worden doorgevoerd in UBplus.

  • Fiscaal woonadres in UBplus en doorgeven in de Loonaangifte.
  • Splitsing tijdvaktabellen in verloning – Nederland = NL / Landenkring = LK / Derden landen = DL
  • Bijtelling auto van de zaak code 26 = 4% + 22% en code 32 = 7% + 25%. Er zijn 2 code mogelijkheden toegevoegd.


Fiscaal woonadres

Het fiscaal woonadres moet verplicht worden doorgegeven in de Loonaangifte vanaf 2019. Vanaf versie 164 kan het algemeen adres of postadres in UBplus worden aangeduid als fiscaal woonadres. Default is het algemeen adres. Op basis van het fiscale woonland van de kandidaat heeft een kandidaat wel, geen of deels recht op het belastingdeel van de heffingskortingen.


Op basis van het fiscaal woonadres wordt de code NL/LK/DL bepaald. Indicatie (LK) wordt getoond bij landen uit de landenkring. Controle op juiste invoer landcode/landnaam is toegevoegd.

Met de splitsing naar code NL/LK/DL zijn er nu totaal 420 verschillende tijdvaktabellen (exclusief tabellen SVB). Bij controle berekende loonheffing moet goed gekeken worden welke tabel moet worden gebruikt.
Gebruikte landencode staat bovenaan de loonstrook en is opgenomen in overzicht Lonen > Kenmerken.Publicatie Belastingdienst 06-11-2018:
https://www.uitzendsoftware.com/nl/img/original/Landenkring%20publicatie%20be-7aa01c_235.pdf