uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
UBplus
UBplus Updates UBplus Updates april 2020

UBplusOnline updates

Op woensdag 22 april is er in de avonduren een update uitgevoerd voor UBplusOnline. De volgende wijzigingen zijn hier in meegenomen:

1) Herinneringen worden weer geactiveerd
Een geruime tijd hebben herinneringen in UBplusOnline niet gewerkt en is dit uitgezet om het te kunnen repareren. Het euvel is nu verholpen, waardoor de functie weer is aangezet. Deze functie heeft als doel om herinneringen te versturen naar de werknemer of inlener. Het gaat hier om urenbriefjes waarvoor nog actie is vereist door de werknemer of inlener. Herinneringen zijn aan te zetten in de instellingen van UBplusOnline in het menu “berichten”. Hierbij is in te stellen op welke dag de herinneringen moeten worden verstuurd.

2) Normale uren als contracturen zichtbaar in urenbriefjes overzicht
Vanaf donderdag is er een kolom toegevoegd in het overzicht van de urenbriefjes met als titel “contracturen”:

Let op, contracturen in UBplusOnline zijn “normale uren” in UBplus. Oftewel, wat je in de uitzending invoert als normale uren, zal zichtbaar zijn in UBplusOnline als contracturen:

Dit heeft te maken met de import van het XML bestand naar UBplusOnline toe, waar deze waarde al in zat en niet zo maar kan worden aangepast.

3) Notificaties in bulk
In UBplusOnline is het mogelijk om bij de inlener in te stellen dat notificaties niet per stuk worden verzonden, maar dat er een overzicht met alle notificaties in één mail wordt verzonden.
Voor deze instelling zijn aanvullende opties gemaakt.

Indien je de optie wilt aanzetten voor alle inleners, dan kan dat nu via de instellingen van het uitzendbureau bij de tab “berichten”.
Onderaan is de optie “Acties” toegevoegd. De actie “Notificatie overzicht i.p.v. lossen notificaties aanzetten voor alle inleners” kan worden uitgevoerd, waardoor alle inleners in deze UBplusOnline portal worden omgezet naar deze optie.

Dit is een eenmalige omzetting en doet niets met de instellingen van klanten die daarna worden gesynchroniseerd. Hiervoor is ook een optie gemaakt.
Let wel op, als dit is uitgevoerd kan de optie alleen per inlener weer worden uitgezet.

Voor alle klanten die voor het eerst naar UBplusOnline worden gezet kan er default worden aangegeven dat zij “Notificatie in een overzicht ontvangen in plaats van losse notificaties”.
Dit stel je in via de instellingen van het uitzendbureau bij de optie “default settings”.

Loonaangifte fouten

De Belastingdienst heeft de controle op de loonaangiftes per 01-01-2020 weer verscherpt. Dit wil zeggen dat er op meer zaken nu wordt gecontroleerd. Een aantal van deze controles zijn al opgenomen in UBplus en komen in het controle overzicht omhoog, voordat de aangifte wordt aangemaakt, zoals bijvoorbeeld:
– code reden einde arbeidsovereenkomst niet opgegeven (in db.) – geef de reden arbeidsovereenkomst op in de dienstbetrekking van de betreffende werknemer
– dienstbetrekking maar geen verloning – Er staat een dienstbetrekking open terwijl de laatste verloning al meer dan 6 maanden geleden is. De uitzending/dienstbetrekking einddatum zal moeten worden aangepast naar de laatste verloningsdatum.
– aantal contracturen niet opgegeven – voer het aantal contracturen in bij de uitzending werktijden.

Een aantal fouten kunnen er niet uit worden gefilterd en worden teruggekoppeld vanuit de Belastingdienst middels een brief. Voorbeelden en oplossingen hiervan zijn:

L2047: opgelost in update 7.0 – A – 115 – updaten naar deze versie en dan correctieregels zijn afdoende.
L2024: opgelost in update 7.0 – A – 116 – idem
L1906: Loop de aard arbeidsverhouding in de uitzending na in combinatie met de loonheffing inrichting van de werknemer en maak bij wijzigingen een correctieregel aan.
L2029: Bij payroll (aard arbeidsverhouding 82) wordt sinds 2020 de CAO code meegestuurd. Oftewel voer de juiste CAO code toe en maak een correctieregel aan.

Vakantiegeld uitbetalen

Komende maand is het weer zo ver! Het uitbetalen van het vakantiegeld. In UBplus kan dit collectief worden toegepast. Hoe is hier terug te vinden.

Survey

UBplus heeft een survey ontwikkeld om de dienstverlening op de supportafdeling te kunnen verbeteren. De survey kan via deze link worden teruggevonden. Ook zal de survey link worden meegestuurd in al het mailcontact met de support afdeling en genoemd worden tijdens het telefoongesprek. Daarnaast is de survey link terug te vinden op onze website onder de tab “support”. Het betreft een korte survey die binnen enkele minuten kan worden ingevuld. Wij waarderen uw feedback en kijken uit naar uw bevindingen en ideeën voor de toekomst.

Namens Team UBplus wensen wij iedereen een goede gezondheid toe.