uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
UBplus
UBplus Updates UBplus Updates juni 2020

UBplus Updates juni 2020

In deze nieuwsbrief lees je meer over de volgende punten:
– WML 01-07-2020 + aanvullend geboorteverlof
– Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst
– Zomervakantie vervanging
– Premie SFU verlaagd

Lees verder Meer nieuwe functies Lees verder Meer nieuwe functies

WML 01-07-2020 + aanvullend geboorteverlof

In versie 7.0 – A -120, die gereed staat op 22-06-2020,  worden de minimum lonen geldend vanaf 1 juli 2020 toegevoegd. In deze update zal ook de wijziging met betrekking tot het geboorteverlof worden meegenomen.

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen. De duur van het verlof hangt af van het aantal gewerkte uren per week. Wie bijvoorbeeld 2 dagen per week werkt, heeft recht op maximaal 5 x 2 dagen aanvullend geboorteverlof.

Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. Er is wel een maximum van 70% van het maximumdagloon. UWV betaalt deze weken verlof. De verlofweken dienen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opgenomen te worden. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof (van eenmaal het aantal werkuren per week) opneemt. Deze uren dienen vanaf versie 120 te worden ingeboekt onder “Uursoort 13 = Zorgverlof”. Hierbij dient de omschrijving te worden aangepast naar “Geboorteverlof”. Deze omschrijving in combinatie met de uursoort, zorgt ervoor dat de juiste indicatie wordt meegestuurd in de loonaangifte.

Toelichting Foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst

Voor de aangiften loonheffingen over het 1e halfjaar van 2020 hebben de Belastingdienst en UWV een aantal kwaliteitscontroles vastgesteld. Als bij deze geautomatiseerde controles blijkt dat er fouten zijn ontstaan die niet leiden tot een weigering van de aangifte, dan stuurt de Belastingdienst een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’Dit rapport bevat informatie over het type fout met een korte omschrijving. Deze fouten en de passende oplossingen in UBplus zijn samengevoegd in een document. Dit document is terug te vinden op onze website onder de tab “Downloads” -> Stappenplannen of via deze directe link.

Zomervakantie vervanging

Het is alweer juni en veel mensen gaan de komende maanden op vakantie. Bedrijven zullen met een kleine bezetting hun werkzaamheden voortzetten en de achterblijvende collega’s zullen vaak cruciale taken van de vakantiegangers overnemen. Maar weten deze collega’s ook daadwerkelijk wat er moet gebeuren en hoe UBplus werkt?

Gedurende de vakantieperiodes krijgt de supportdesk vaak telefoontjes van gebruikers die taken overnemen, zoals bijvoorbeeld de verloning en/of facturatie, maar niet precies weten welke handelingen er verricht moeten worden. Ook onze supportdesk heeft in deze periode een kleine bezetting, terwijl het aantal binnenkomende vragen van klanten gelijk blijft. Onze supportdesk helpt jou en je collega’s natuurlijk graag, alleen zijn wij niet in de gelegenheid het gehele verloningsproces- en facturatieproces te doorlopen of dit proces voor je te doen. Ons verzoek is dan ook om na te gaan of de collega die je taken overneemt ook echt weet wat er gedaan moet worden. Ga goed voorbereid op vakantie en instrueer je collega (‘s) goed, dat voorkomt onnodige problemen.

Premie SFU verlaagd

Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) heeft besloten om de premie voor dit jaar te wijzigen. De hoogte was vastgesteld op 0.1% van de brutoloonsom van 2019. Door de coronacrisis is dit herzien naar 0.05%. In “bestand – systeem functies – extra kosten” kan het % worden aangepast indien je hier nu ook minder voor wil reserveren.

Survey

UBplus heeft een survey ontwikkeld om de dienstverlening op de supportafdeling te kunnen verbeteren. De survey kan via deze link worden teruggevonden. Daarnaast zal de survey link worden meegestuurd in al het mailcontact met de support afdeling. Tevens is de survey link terug te vinden op onze website onder de tab “support”. Het betreft een korte survey die binnen enkele minuten kan worden ingevuld. Wij waarderen uw feedback en kijken uit naar uw bevindingen en ideeën voor de toekomst.