uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
UBplus
UBplus Updates Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans

Wat betekent dit voor jou in UBplus?

Per 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Deze wet heeft als doel de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen, zodat flexibel werk wordt gebruikt waar de aard van het werk daarom vraagt en niet alleen omdat het een kostenvoordeel oplevert. Maar wat gaat de Wet arbeidsmarkt in balans voor jou betekenen in UBplus? We houden je volledig op de hoogte met deze UBplus Updates!

Per 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Deze wet heeft als doel de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen, zodat flexibel werk wordt gebruikt waar de aard van het werk daarom vraagt en niet alleen omdat het een kostenvoordeel oplevert. Maar wat gaat de Wet arbeidsmarkt in balans voor jou betekenen in UBplus? We houden je volledig op de hoogte met deze UBplus Updates!

Lees verder Meer lezen Lees verder Meer nieuwe functies

Wet arbeidsmarkt in balans

Per 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Deze wet heeft als doel de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen, zodat flexibel werk wordt gebruikt waar de aard van het werk daarom vraagt en niet alleen omdat het een kostenvoordeel oplevert. Negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid, zoals onzekerheid over werk en inkomen en afwenteling van kosten en risico’s, worden beperkt of beprijsd. Ook beoogt de regering het aangaan van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, zodat voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat.

De Wab leidt tot een uitgebreid pakket aan wijzigingen in de wet- en regelgeving op onder andere het terrein van de flexibele arbeid. De wijzigingen hebben mogelijk een grote impact op uw processen en bedrijfsvoering. Via diverse bronnen, zoals de branche-organisaties ABU en NBBU, is al veel informatie over de Wab verspreid. Mocht jij je nog niet in de gevolgen van Wab voor uw organisatie hebben verdiept, dan is het aan te raden dit te doen.

Maatregelen uit de Wab

Vast contract: lage WW-premie, flexcontract: hoge WW-premie
Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Werkgevers betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment.

Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond
Er wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

Transitievergoeding vanaf 1e werkdag
De werknemer heeft recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Ook de berekening van de transitievergoeding verandert.

Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december 2019 is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan. Ook kan de tussenpoos (tijd tussen contracten) bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Tevens wordt vanaf 2020 in de wet een uitzondering opgenomen dat invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis kunnen blijven invallen voor zieke leerkrachten. Dit hoeft niet meer in de cao te staan.

Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Vanaf 2021 krijgen payrollkrachten recht op een goede pensioenregeling.

Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf maanden
Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moet de werkgever een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren.

Wat betekent dit voor jou in UBplus?

Bovenstaande maatregelen zullen indien nodig worden meegenomen in de ontwikkeling van de software en aanpassingen zullen worden gemaakt met name in het toepassen van de lage en hoge WW premie, het wegvallen van de sectorpremie en indicaties die worden meegestuurd in de loonaangifte.

De komende maanden gaan we verder met de ontwikkeling van de software-aanpassingen. De meeste wijzigingen zullen met de jaarovergang versie of een update daarop beschikbaar komen.

Je kunt eind november nog een nieuwsbrief  verwachten met nadere toelichting over de wijzigingen in UBplus.