uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
UBplus

User downloads UBplus

Handleidingen

Handleiding UBplus voor intercedent

Deze handleiding is bedoeld voor nieuwe gebruikers van UBplus. Met deze handleiding wordt je in staat gesteld om binnen korte tijd de belangrijkste handelingen teverrichten binnen dit systeem voor de invoering, verloning en facturatie.

Handleiding UBplus

Deze handleiding is bedoeld voor nieuwe gebruikers van UBplus. Je leest deze verkorte handleiding omdat je waarschijnlijk een nieuwe UBplus gebruiker bent en daarom willen je van harte welkom heten tot UBplus.

Handleiding inloggen via de website

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je kunt inloggen via de website.

Alle handleidingen

Stappenplannen

Stappenplan 2017 --> 2018 en premies 2018

Deze handleiding is bedoeld voor nieuwe gebruikers van UBplus. Met deze handleiding wordt je in staat gesteld om binnen korte tijd de belangrijkste handelingen teverrichten binnen dit systeem voor de invoering, verloning en facturatie.

UBplus gewijzigde wet- en regelgeving 2018

Deze handleiding is bedoeld voor nieuwe gebruikers van UBplus. Je leest deze verkorte handleiding omdat je waarschijnlijk een nieuwe UBplus gebruiker bent en daarom willen je van harte welkom heten tot UBplus.

Tools voor transitievergoeding

Deze handleiding is bedoeld voor nieuwe gebruikers van UBplus. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je kunt inloggen via de website.

Alle stappenplannen

AVG

AVG in UBplus

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Digipoort

Loonaangifte Digipoort in UBplus

In UBplus is de mogelijkheid toegevoegd om loonaangifte berichten via de Digipoort naar de belastingdienst te verzenden. De oude methode is versturen via LoonSOM BAPI, maar deze mogelijkheid komt te vervallen per 01-03-2017.

DigiZSM via de Digipoort

Vanaf versie 6.6 – 100 is in UBplus de mogelijkheid toegevoegd om DigiZSM berichten via de Digipoort naar het UWV te verzenden. De oude methode is versturen via LoonSOM BAPI, maar deze mogelijkheid komt te vervallen per 01-09-2016

Statussen in Digipoort

Een bericht doorloopt binnen Digipoort een aantal processtappen, afhankelijk van het soort bericht. Iedere processtap heeft een vaste statuscode.

Installatiesoftware

UBplus remote hosting Plugin

De UBplus remote hosting Plugin kan gebruikt worden in de webbrowser Mozilla Firefox. Deze plug-in is benodigd om UBplus te kunnen gebruiken met Mozilla Firefox

Click Yes Tool

Krijg je een irritant bericht wanneer je je e-mail programma opent, e-mail samenvoegt, het adresboek doorzoekt of andere meldingen? Gebruik deze tool om deze automatisch weg te klikken

Koppeling externe systemen

Externe systemen koppelen aan UBplus

Dit document beschrijft niet de technische koppeling tussen UBplus en ES (op welke wijze worden de gegevens tussen de pakketten uitgewisseld), alleen de indeling van XML bestanden die uitgewisseld moeten worden.

Webkoppeling (versie 2.7)

In UBplus kan een koppeling worden gemaakt tussen de aanvragen en beschikbare werknemers die zijningevoerd en de eigen website van het uitzendbureau zodat (openstaande) aanvragen als vacatures en beschikbare werknemers op die site kunnen worden getoond.

UBplus Online

UBplus Online handleiding

UBplusOnline is een platform waarmee via het internet extra functionaliteit wordt toegevoegd aan UBplus. De belangrijkste functionaliteit die op dit moment beschikbaar is, is de verwerking van digitale urenbriefjes volgens de berichtendefinitie van de SETU (Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche) standaard.

Veel voorkomende fouten bij de synchronisatie van UBplus en UBplusOnline

Hieronder volgt een beschrijving van de veelvoorkomende fouten bij de synchronisatie van UBplus en UBplusOnline (bij het versturen en ophalen van gegevens) en wat er aan gedaan kan worden. Voor andere foutmeldingen kun je ten alle tijden contact opnemen met de supportdesk van UBplus.

Instructie gebruik mobiele versie UBplusOnline

De UBplusOnline App die door Uitzendsoftware Diensten BV gratis ter beschikking is gesteld via de AppStore en GooglePlay, wordt vanaf heden
niet meer ondersteund.